Diğer Etkinlik Hizmetleri

Diğer Etkinlik Hizmetleri

İDEAL FUARCILIK, kurulduğu 2005’den bu güne dek oluşturduğu fuar projelerini, alışagelmiş yöntemleri geliştirerek, maksimum katılımcı-ziyaretçi interaksiyonuna odaklamış; tüm satış ve pazarlama sürecindeki marka iletişimini de bu dinamikler üzerine oturtmuştur. 

Hizmet çeşitliliğini fuarlarla sınırlamayıp; konferans, seminer, panel, kongre, yarışma gibi alanlara da taşıyarak, hem ilgili sektörlerin ticari gelişimine katkı sağlamış, hem de kurum ve kuruluşlar arası ilişkilerin çeşitliliğinde katalizör görevi görmüştür.

Teknolojik gelişimlerin sınırlarını çizdiği hizmet sektörünün önemli bir oyuncusu olarak; sürdürülebilir, inovatif organizasyonlarımızı geliştirmeye devam ederken, öz kaynaklarını büyük bir titizlikle değerlendiren, ülke ekonomisine katma değer oluşturan, yeni iş alanlarının yaratılmasında pilot projeler üretip bunu Türkiye’nin dört bir yanına taşıyan ve bölgesel kalkınmayı da destekleyen operasyonlara imza atmak, vizyonumuzun ve misyonumuzun en önemli parçalarından biridir.